Sluta Banta - Börja Leva

Att vara på rätt väg vid en Omstart

January 13, 2019

Stäm av att vägen du vält är din rätta, extra viktigt vid en omstart? 
Din väg är den bästa vägen. Vilken väg är det?